loading1
loading2
alt

ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» είναι η συνέχεια των προηγούμενων προγραμμάτων «Εξοικονομώ Κατ’ οίκων». Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται έως και 85% των επεμβάσεων που θα γίνουν με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών.

Γιατί να καταθέσω αίτηση στο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»;
Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενερειακής απόδοσης της ιδιοκτησίας. Με την ένταξη του σε αυτό, ο δικαιούχος πληρώνοντας μόνο ένα μικρό μέρος των δαπανών αναβαθμίζει τα συστήματα θέρμανσης-ψύξης, της παραγωγής ζεστού νερού και μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εξοικονομόντας μεγάλο μέρος εξόδων που του προκαλούσαν οι αρχικές ενεργοβόρες εγκαταστάσεις. Αυτό φυσικά συνεπάγεται αύξηση της αξίας του ακινήτου.

Τι παρεμβάσεις μπορώ να κάνω;
Αντικατάσταση κουφωμάτων.
Τοποθέτηση/ αντικατάσταση θερμοκάλυψης/ κελύφους.
Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης.
Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας.
Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταικά).
Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας όπως είναι η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας LED, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Τι επιδότηση δικαιούμαι;
Ο δικαιούχος κατατάσσεται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το εισόδημα του όπως, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Ταυτόχρονα προεραιτικά μπορεί να χορηγηθεί άτοκο δάνειο για το ποσό που υπολείπεται για τις αποκαταστάσεις.

Ποιες είναι οι προυποθέσεις για να ενταχθώ στο πρόγραμμα
Το ακινήτο για να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που διαμένει σε αυτήν.
2. Υφίσταται νόμιμα.Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταπροκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας θα πρέπει να γίνει ρύθμιση πριν την υποβολή αίτησης.
3. Έχει καταταχθεί βάσει ΠΕΑ το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017 σε κατηγορία Γ ή χαμηλότερη.
4. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
Το ακίνητο έχει αυθερεσίες. Δικαιούμαι να ενταχθώ;
Οχί. Προυπόθεση ένταξης είναι το ακίνητο να υφίσταται νόμιμα. Επομένως πριν την υποβολή ένταξης θα πρέπει να έχει προηγηθεί έναρξη διαδικασίας νομιμοποίησης του. Εφόσον έχει ξεκινήσει η διαδικασία νομιμοποίησης του τότε πλέον το ακίνητο μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης του μπορεί να γίνει μέχρι την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στα πλαίσια του Εξοικονομώ.

Ποια είναι η διαδιακασία που ακολουθείται εφόσον ενταχθώ στο πρόγραμμα;
Αρχικά ο ιδιοκτήτης πρέπει να απευθυνθεί σε Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης. Στη συνέχεια ο επιθεωρητής θα καταγράψει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοδσης του ακινήτου. Έπειτα συγκενρώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την σύνταξη του φακέλου υποβολής στο πρόγραμμα. Εάν η αίτηση γίνει δεκτή τότε υλοποιούνται οι προτάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Τέλος πραγματοποιείται δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση όπου διαπιστώνεται αν έχουν πραγματοποιηθεί ο προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Μπορώ να κάνω μόνος μου τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα;
Ναι. Ωστόσο προτείνεται ο ιδιοκτήτης να απευθυνθεί σε αρμόδιο μηχανικό – Σύμβουλο Έργου. Το κόστος του μηχανικού χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα και ο ιδιοκτήτης δεν επιβαρύνεται οικονομικά.

Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή καλύπτεται από το πρόγραμμα;
Ναι. Όπως ισχύει με τον Σύμβουλο Έργου έτσι και με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή η αμοιβή του χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα και ο ιδιοκτήτης δεν επιβαρύνεται οικονομικά.

Τι υπηρεσίες παρέχει ο Σύμβουλος Έργου;
Ο σύμβουλος έργου συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλει όλες τις αιτήσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. ‘Επειτα με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων δρομολογεί τις διαδικασίες για την εκταμίευση της χρηματοδότησης.

Γιατί να απευθυνθώ στην Akras Εngineering;
H Αkras Εngineering αναλαμβάνει χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση για τον δικαιούχο όλες τις απαραίτητες διαδικασίες του προγράμματος καθώς και μελέτες που τυχών χρειαστούν, όπως είναι ο υπολογισμός της εγκατάστασης φωτοβολταικού ή μιας αντλίας θερμότητας. Εφαρμόζοντας την στρατηγική «με το κλειδί στο χέρι» ο ενδιαφερόμενος το μόνο που έχει να κάνει είναι να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας και εμείς αναλαμβάνουμε όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες. Δηλαδή από το αρχικό στάδιο, αυτό της σύνταξης και κατάθεσης του φακέλου μέχρι και το τελικό που αφορά και την υλοποίηση των προτεινόμενων επεμβάσεων. Έχοντας πραγματοποιήσει την Ενεργειακή Επιθεώρηση με την ΑΕ, έμπειροι διπλωματούχοι μηχανικοί προτείνουν τις κατάλληλες προτάσεις σε συνδυασμό με τις δικίες σας επιθυμίες που θα οδηγήσουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος.